Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

remont

Czcionka:

Przed przystąpieniem do remontu dokonano badań określających stan zachowania obiektu, poszukiwano pozostałości po pierwotnym założeniu architektonicznym obiektu, oraz sposobu przeprowadzenia zabezpieczenia i odtworzenia substancji obiektu.

 
Opis stanu technicznego przed remontem wskazywał, że ściana frontowa od ul. Szkolnej jest silnie skorodowana i zawilgocona. W narożniku z prawej strony znaleziono wyrwę do 25cm. Tynki wapienne i cementowo wapienne silnie zawilgocone, łuszczące i odpadające. W murze nad oknem parteru pionowa rysa. Na 1 piętrze i wyżej w wielu polach odpadły tynki całkowicie lub w dużym procencie. Drewno konstrukcji wykazywało zawilgocenie i zagrzybienie większości elementów, w całości porażone przez owady spuszczela i kołatki. Blachy krawędziowe pokrycia dachowego skorodowane. Stolarka okienna nie konserwowana. Na korytarzu i na strychu szyby zdekompletowane, a drewno spróchniałe. Pozostałe elewacje w podobnym stanie. Mury konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne na wysokości całego parteru były mokre. Podwaliny ścian silne zawilgocone i częściowo zagrzybione. Belki stropowe zagrzybione i porażone przez owady. Po stronie północnej budynku liczne zacieki. Na parterze tynki silnie popękane i ugięte.                                                                                                    
Klatka schodowa posiadała silnie zniszczone mechanicznie i porażone przez kołatki schody prowadzące na piętro i strych obiektu. Więźba dachowa pokryta dachówką. Przy okapach krokwie zawilgocone i częściowo zagrzybione. Elementy wtórne więźby z wyjątkiem krokwi powszechnie opanowane przez owady spuszczela i kołatka. Zniszczenie drewna wynosi do 3cm przekroju. Na strychu całkowity brak podłogi. W pomieszczeniach mieszkalnych podłogi silnie zniszczone i zagrzybione. Stolarka okienna w większości stara i nieszczelna, w części pomieszczeń szyby powybijane.

W trakcie robót pozostawiono układ istniejących murów konstrukcyjnych bez zmian. Dokonano jedynie rozbiórki do fundamentu włącznie narożnika południowo - zachodniego. Wykonano tu nową ławę żelbetonową i odbudowano ścianę fundamentową i parteru. W przyziemiu skuto wszystkie tynki wewnętrzne i zewnętrzne. W miejscach zagrzybionych dokonano trzykrotnego odgrzybiania murów. Wykonano nowe tynki o wysokiej paroprzepuszczalności podobnie jak nałożone na nie farby. Na wszystkich elewacjach dokonano opaskowego skotwienia ścian. Wszystkie zarysowane mury sklamrowano a następnie zespolono drogą iniekcji. Ściany 1 piętra podstemplowano i zabezpieczono zastrzałami od strony zewnętrznej jak konstrukcja podpierająca istniejąca. Na ścianach skuto tynki z obu stron. Drewno zagrzybione i opanowane przez owady zdezynfekowano. Zachowano jedynie drewno zdrowe i zainfekowane jedynie do głębokości 2cm. Wykonano remont klatki schodowej polegający na naprawie zniszczonych stopni. Na poddasze wykonano nowe schody jednobiegowe ciesielskie. Odsłonięto i zakonserwowano bruk pokrywający podłogi parteru. Podłogi pomieszczeń parterowych wyłożono płytkami ceramicznymi. Na piętrze zamontowano podłogi drewniane. Pomieszczenia przystosowano do ekspozycji muzealnych i wyposażono w nowoczesne oświetlenie. Pozostałe przystosowano do funkcji biurowych i bibliotecznych. Dach nakryto dachówką łupkową.

Biuletyn Informacji Publicznej